Dangės skveras - TAU Projektai

Dangės skvero rekonstrukcija

Klaipėda, 2017 m.

 

Dangės upė Klaipėdos mieste yra svarbus, bet neišnaudotas traukos centras, turintis turtingą istoriją bei įtaką Klaipėdos miesto kūrimuisi ir plėtrai.

 

BENDRUOMENĖS SKVERAS
Dangės skvero architektūrinė koncepcija sukurta remiantis pamatinėmis skvero vertybėmis: Vanduo, Medžiai, Erdvė ir Laikas. Projektu siekiama panaudojant turimas vertybes sukurti gyvą visais metų laikais pilnavertę erdvę visų amžiaus ir interesų grupių miestečiams. Kuriama nauja skvero infrastruktūra siekiant sukurti prielaidas smulkaus verslo pritraukimui, socialiniams, kūrybiniams projektams, miestiečių edukacijai, bendruomeniškumo skatinimui ir miestietiškos savimonės ugdymui.

 

ŠIMTMEČIO PAMINĖJIMAS
2018 m. Lietuvoje minimas Valstybės atkÅ«rimo Å¡imtmetis. Å ia proga siÅ«loma įprasminti demokratijos, laisvės ir nepriklausomybės principus atsinaujinusia viešąja erdve – Dangės skveru. Laisva erdvė reikÅ¡tis žmogaus individualumui bÅ«tų geriausias “paminklas” esminiams demokratinės valstybės principams. Šį faktą siÅ«loma įprasminti visą skverą dedikuojant Å¡iai progai, centriniame skvero take įrengiant „Laiko juostą“ pažyminčią reikÅ¡mingiausius įvykius turėjusius lemtingos įtakos miesto raidai.

 

KONCEPCIJOS AÅ YS
AÅ¡is nr. 1 – tai ramaus poilsio tako trajektorija su miesto 100 metų istorinės raidos edukacine paskirtimi – „Laiko juosta“.
Ašis nr. 2 – tai rekreacinio tako trajektorija prie Danės upės krantinės su terasomis.
Miesto knyga
Mieste lankėsi:

 

1802 m. – karalienė Luizė ir caras Aleksandras
1807-1808 m. – princesė Šarlota
1817 m. – princesė Šarlota su broliu Vilhelmu
1817 m. – Rusijos caras Nikolajus
1818 m. – Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas
1820 m. ir 1826 m. – princas Karlas
1823 ir 1827 m. – Prūsijos sosto įpėdinis Vilhelmas
1829 m. – Rusijos carienė Aleksandra.
1834 m. – Prūsijos sosto įpėdinis Frydrichas Vilhelmas su žmona
1842 m. – Frydrichas Vilhelmas IV
1890 m. – kaizeris Vilhelmas II
1895 m. – Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas III
1939 m. – Adolfas Hitleris
scena1
scena2
dange_planas1
dange_planas2
dange_planas3
dange_planas4

ISTORINĖ-URBANISTINĖ TERITORIJOS RAIDOS APŽVALGA