Holaxy - TAU Projektai

Holaxy

Projektuojamas daugiafunkcinis pastatas skirtas mokymuisi, darbui, rekreacijai, kūrybai ir socializacijai visuomeninės paskirties sklype Šiaurės pr. 24, Klaipėdoje

 

Pastato bendras plotas:
Antžeminės dalies apie 26 870 m2, požeminės dalies apie 4 000 m2, Viso – apie 30 800 m2.

 

Numatomas bendras žmonių skaičius: apie 4220 žm.

 

Architektūrinė idėja. Tūriniai-erdviniai sprendiniai.
Pastato tūris vientisas, formuojamas atsižvelgus į konteksto urbanistines kompozicines ašis ir veiksnius. Tūrinėmis ir erdvinėmis priemonėmis kuriamas tėkmės, begalybės įspūdis. Tūrinė kompozicija – „sklendžiantys“ viršutiniai trys aukštai, organiškų, tekančių formų. Pirmas ir antras aukštas vizualiai apjungti, atitraukti, stipriai surišti su žeme.

 

Pastato vidinės erdvinės struktūros aiškinimui pasitelkiama DNR jungčių alegorija. Aukštų horizontaliosios jungtys dėstomos organiškai, prakeičiant vieną su kita, kas sąlygoja vidinių erdvių persipynimą, permatymą, peršviečiamumą. Erdvių persipynimu siekiama skatinti netikėtus ryšius tarp funkcijų, komunikaciją tarp skirtingų erdvių naudotojų. Jungčių sankirtose formuojamos atviros erdvės, atriumai, vertikaliosios jungtys. Nėra vienos baigtinės erdvės, siūlomos viešosios erdvės konceptualiai neturi nei pradžios, nei pabaigos, kuriamas begalinio tekėjimo, judėjimo įspūdis – gyvastis.

 

Funkcijos dėstomos organiškai, neskirstomos aukštais, prasmingai persipynusios. Kuriamos besirišančių funkcijų sekos, tokios kaip pvz. žaidimų <–> dienos centro <–> mokyklos <–> kolegijos <–> darbo zona; arba žaidimų <–> vandens <–> terapijos <–> sporto <–> relaksacijos; arba kūrybos <–> ekspozicijų <–> parduotuvių zona ir pan.
Ext_vizualizacija nr. 1 – Skrydis-1
Ext_vizualizacija nr. 2 – Skrydis-2
KÅ«dra
Šiaurės_pr
iejimas
jungciu_schema
dnr
DNA Abstract Background
Atriumas
Scena
Klase
Int_vizualizacija nr. 4 – Terasa
1. Maketo foto
2. Maketo foto
3. Maketo foto
4. Maketo foto
5. Maketo foto
07.2
08
09
10
11
12
42
47